DUUR CURSUS

2,5 dagen

SIR CERTIFICAAT

ABB

GELDIGHEID CERTIFICAAT

3 jaar

LOCATIE

Stellendam

TALEN

NL, EN, DU

Opleiding voor het SIR certificaat ABB

Tijdens deze cursus wordt u door onze ervaren cursusleider, aan de hand van de door de SIR opgestelde eisen, opgeleid voor het certificaat Adembescherming B (ABB).

Adembescherming B

De cursus bestaat uit een theorie- en praktijkgedeelte. Het theoretische gedeelte gaat over de werking van het ademluchttoestel en de life support unit en hoe hiermee veilig werkzaamheden te verrichten. De verschillende soorten beschermingsmiddelen worden besproken en er wordt gedetailleerd ingegaan op de menselijke ademhaling. Gedurende het praktijkgedeelte wordt een realistische werksituatie nagebootst en getoetst. De cursus is ontwikkeld overeenkomstig de SIR richtlijnen en gebaseerd op het SIR handboek Adembescherming.

Voor het werken met stikstof of onder IDL-omstandigheden (levensbedreigend) is Adembescherming C noodzakelijk.

CURSUS DATA ABB

 • 7 - 9 oktober '24

 • 18 - 20 november '24

Adembescherming B

ONDERWERPEN CURSUS

 • Doel adembescherming

 • Definities

 • Wet- en regelgeving

 • Verantwoordelijkheden

 • Adembeschermingapparatuur en hulpmiddelen

 • Persoonlijke beschermingsmiddelen

 • Registratie, onderhoud, keuring en testen

 • Praktijk oefeningen

 • Doel adembescherming

 • Definities

 • Wet- en regelgeving

 • Verantwoordelijkheden

 • Adembeschermingapparatuur en hulpmiddelen

 • Persoonlijke beschermingsmiddelen

 • Registratie, onderhoud, keuring en testen

 • Praktijk oefeningen

INSCHRIJVEN

Schrijf je nu in voor de cursus ABB. Wij regelen de aanmelding voor het SIR examen. De lunch wordt verzorgd gedurende de cursus.

VRAGEN?

Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen via telefoonnummer +31 186 61 06 64 of via opleidingen@derc.nl.